Noclegi Ustrzyki Dolne – Willa Stasia

Regulamin

Będziemy  bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

  1.  Pokój w obiekcie oraz domki zewnętrzne są wynajmowane jedynie na doby.
  2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
  3.  Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
  4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
  5. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
  6. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. 
  7. Gość zobowiązany jest do uiszczenia – obowiązkowej opłaty klimatycznej na rzecz miasta Ustrzyki Dolne. Wysokość opłaty klimatycznej wynosi obecnie 1,00 zł za każdy dzień pobytu
  8.  Warunkiem utrzymania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% kwoty pobytu do 5 dni roboczych od momentu założenia rezerwacji. Brak wpłaty na poczet rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji. 
  9. Wpłacone zadatki nie podlegają zwrotowi.
  10.  Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  11.  Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
  12. Zabrania się wynoszenia żywności oraz wszelkich rzeczy należących do obiektu, w tym zastawy, pościeli, ręczników, dekoracji, książek, zabawek, gier, filmów itp.
  13.  Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
  14.  Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w wynajętym pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.
  15.  W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
  16.  Po godz. 22.00 prosimy o ściszenie muzyki oraz zachowanie nie przeszkadzające pozostałym gościom.
  17. Na czas pobytu wydawany jest 1 komplet kluczy. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł.
  18. Zabrania się wystawiania mebli z domku na zewnątrz. Prosimy o korzystanie wyłącznie z mebli tarasowych.
  19. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia, jest ono dozwolone jedynie na zewnątrz.
  20. Gość ma możliwość organizowania ogniska, grilla, korzystania z placu zabaw, salonu gier, basenu.
  21. Korzystanie z basenu, placu zabaw, salonu gier  przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych, basen jest obiektem niestrzeżonym !
  22. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi w czasie pobytu na terenie ośrodka.
  23. W przypadku gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
  24. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania

Dziękujemy z współpracę i życzymy udanego wypoczynku.